Kursus 2

Kursus 1

Tardieu and MAS scale

Treatment diary for spasticity

Writing SMART goals

Vurderingsskema 1 - ICF

Vurderingsskema 2

Tardieu Gracies

Fastsættelse af GAS MÅL - PowerPoint

Klinisk evaluering af muskeloveraktivitet MAS og Tardieu - PowerPoint

Patofysiologi ved spasticitet - PowerPoint

MAS dansk - ikke valideret - PowerPoint

Botox EMG CPH-17

Bevægeanalyse - Peter Vögele

SMART mål spasticitetsudd. 2017

Spasticitets begrebet

Hjemmeopgave

Spasticitets begrebet 2